Wzmacnianie osób i grup z mniejszymi szansami

Projekty mające na celu wzmacnianie osób i grup z mniejszymi szansami:

Monika Hałaś pracuje z dziećmi z bytomskich ulic i podwórek, zbiera ich historie, które następnie opublikuje w “Miejsich opowieściach”. Podobnie działa Mariana Maksymiak z Ukrainy, która wspólnie z dziećmi odkrywa historię Buczacza i spisuje z dziećmi ich historię w formie książki.

Marina Potrina i Taisya Borisenko pracują z dziećmi z niepełnosprawnością i z pomocą sztuki i metod kreatywnych spędzają z nimi czas wolny.

Marcin Piech i Elżbieta Kowacka zwiększają siadomość społeczną na temat cukrzycy, prowadzą dogłębną diagnozę społeczną dot. potrzeb osób z cukrzycą z Jaworzna, a wyniki swoich badań wydarzą w formie publikacji w czterech językach.

Dzmity Volodzko, Andryi Gorbatenko i Kristina Benediktovicz z Mińska pracują z dziećmi z syndromem Downa i zajmują się rzecznictwem na rzecz ich praw.

Regina Shabanova z Krymu pracuje w Chersonie w Ukrainie z dziećmi, które stykają się w rodzinach z różnymi problemami społecznymi i wzmacnia je poprzez serię spotkań i warsztatów.