Wydarzenia

W maju 2016 odbyły się trzy pierwsze spotkania:

Spotkanie 1:
7-14. maja 2016 roku, Użhorod, Ukraina

Temat: Stare-nowe granice: migracja, integracja, izolacja

Uczestnicy dyskutowali kwestie granic osobistych i zewnętrznych i gdzie one leżą. Na jakiej podstawie tworzymy je sami dla siebie? Jak granice i bariery wpływają na akceptację lub odrzucanie innych?

Oprócz tego działali praktycznie prowadząc czterodniowe warsztaty dla dzieci z dzielnicy romskiej Radvanka, piknik sąsiedzki z seniorami z dzielnicy Szachta, wieczór międzykulturowy ze studentami z Indii i spotkania w centrum dla uchodźców w Mukaczewie.

Pierwsze spotkanie 2:
7 – 14.05.2016, Białe Łąki, Białoruś

Temat: Transformacja myślenia: autentyka i technologie

Uczestnicy dyskutowali, jaką rolę w naszym życiu pełnią zwyczaje i tradycje oraz jak nowe technologie wpływają na nasz sposób myślenia i życia. Wieś – miasto: ostoja tradycji – katalizator innowacji? Współczesne technologie i dawne tradycje – stymulatory rozwoju osobistego i kolektywnego? Na spotkanie zaprosili mieszkańców pobliskiej wsi.

Pierwsze spotkanie 3:
14-21.05.2016 Ruda Śląska, Polska

Temat: Po co nam sąsiedztwo? Wyzwania i rozwiązania

Uczestnicy dyskutowali czym jest sąsiedztwo i co oznacza dla nich osobiście, od czego bierze swój początek, jaki dystans i jaką przestrzeń obejmuje pojęcie „sąsiad”? Co można z pomocą sąsiada zrobić, zmienić, stworzyć? Jak powinny wyglądać relacje z sąsiadami z bloku, a jak z sąsiadami z Ukrainy czy Białorusi? Czego nas uczą dawne dobrosąsiedzkie tradycje?

Razem z mieszkańcami Rudy stworzyli miejski ogród społeczny.

Spotkanie projektowe 1:
17 – 23.07.2016, Bucha, Ukraina

Spotkanie projektowe 2:
2 – 30. 07. 2016, Gdańsk, Polska

55 uczestników z Polski, Ukrainy i Białorusi wzięło w sumie udział w spotkaniach projektowych, na których wspólnie pracowali nad swoimi lokalnymi i międzynarodowymi projektami, określając ambitne ale osiągalne cele, planując włączanie społeczności lokalnej, identyfikując dostępne zasoby i planując promocję i pozyskiwanie dodatkowych środków na projekt. Spotkanie było też szkoleniem z pisania wniosków projektowych, podstaw PR i zarządzania finansami, połączone z indywidualnymi konsultacjami. Uczestnicy złożyli wnioski na swoje projekty i podpisali umowy. W Gdańsku organizacja partnerska Sąsiadów 3.0 – Europejskie Centrum Solidarności zorganizowała dla nas spotkania i oprowadziła po wystawie dedykowanej historii Solidarności ruchów opozycyjnych.

Szkolenie 1:
4-6.11.2016, Homel, Białoruś

Temat: Animacja społeczno – kulturalna i praca z różnymi grupami docelowymi

Na trzydniowym szkoleniu 32 uczestników z Polski, Ukrainy i Białorusi poznało animację społeczno-kulturalną jako podejście do długoterminowej pracy ze społecznością lokalną, jej najważniejsze założenia, etapy i metody. Poznawali diagnozę społeczną i planowali ją w swoich projektach, zastanawiali się jak zbudować zaufanie w społeczności, jak włączać w działania jej członków i wspólnie z nimi oceniać każdy etap projektu. Było też trochę teorii na temat pracy z grupą (budowanie zaufania, dynamika grupy, TCI – topic centred interaction). Projekty uczestników były indywidualnie konsultowane

Webinarium 1:
PR, praca z mediami, promocja projektu

Pierwsze webinarium w historii Sąsiadów 3.0 odbyło się w weekend 17-18.12.2016 roku i gościło uczestników programu oraz członków organizacji partnerskich Sąsiadów. Tematy tego dwudniowego szkolenia to tworzenie dobrej jakości treści dotyczącej projektu, tworzenie i koordynacja wydarzeń i grup w mediach społecznościowych, precyzyjne badanie i określanie grup docelowych, długofalowe partnerstwo ze środkami masowego przekazu, specyfika pracy z mediami lokalnymi i regionalnymi.

Wizyty sąsiedzkie i wizyty w organizacjach

W trakcie realizacji projektów uczestnicy wzajemnie się odwiedzają i odbywają krótkie staże w dziesięciu organizacjach partnerskich. Wizyty trwają do 7 dni i uczestniczy w nich 45 osób

Szkolenie 2:
24-26.02.2016, Ukraina

Nadchodzące wydarzenia:
Webinarium 2: 1-2.04.2016
Forum Sąsiedzkie: 20-26.06.2016, Warszawa, Poland