Як ми працюємо

Ми створюємо простір для опанування навичками та здобуття досвіду, підтримки особистого та професійного розвитку і громадянської активності.

На наших заходах користуємось методами неформальної освіти, яка, на нашу думку, сприяє ефективному засвоєнню знань, має гнучкі підходи до навчання. Тренери в Сусідах створюють навчальні програми, які безпосередньо відповідають потребам і інтересам учасників, прислуховуються до побажань та очікувань; є партнерами в роботі, що дає можливість впливати та видозмінювати програму.

Ми віримо в цілісність навчання. Яке включає в себе використання розуму, для отримання нових знань та здатності їх свідомо оцінювати і аналізувати; вміння розуміти та проявляти свої емоції ы почуття, та ефективно  застосовувати на практиці набуті навички в повсякденному житті, здобуваючи новий досвід.

Ми приділяємо велику увагу здобуттю та розвитку певних компетенцій нашими учасниками. Зокрема, фокусуємось на командній роботі, міжкультурному діалозі, підприємництві та на здатності ініціювати зміни, перетворюючи ідеї в дії; спонукаємо до особистого навчального процесу – learning by doing – навчання в практиці та спілкуванню іноземними мовами. В програму включено багато взаємодії та командної роботи, практичних вправ, які допомагають долати власні бар’єри. Ці процеси відбувають як безпосередньо під час зустрічей, так і в неформальному спілкуванні, під час реалізації проектів.

В своїй роботі та пропонованому підході для реалізації проектів ми керуємось засадами соціально-культурної анімації, як дієвим і ефективним методом співпраці з локальними спільнотами та впровадженню соціальних змін.

Замість того, щоб акцентуватись на лідерських якостях певного індивіда, ми розвиваємо серед учасників програми навички активно і уважно слухати, щоб правильно діагностувати проблеми та можливості, оцінити доступні ресурси та керуватись основами стабільного розвитку. Це вміння вести діалог з громадою, в процесі якого розкривається її потенціал, відбувається включеність кожного учасника в процеси змін та досягнення кінцевого прийнятного результату.

Наші учасники будують свої проектні команди на основі співпраці з представниками місцевих громад та залучають небайдужих до безпосередньої роботи.

Дуже важливим фактором є те, що програма Сусіди 3.0  відкриває для своїх учасників не тільки можливість до співпраці на рівні реалізації проектів. Ми даємо можливість нашим учасникам пізнати один одного, проговорити та зрозуміти різні точки зору, реалії та перспективи; порозумітись, спілкуючись своїми рідними мовами чи спробувати вивчити іншу. Є можливість для сусідських візитів та зустрічей в нових цікавих місцях, просторах. Це хороші засади для започаткування міцної і довготривалої дружби, виходу з простору обмеженого, рамкового мислення; розвіювання стереотипів. І ми радіємо з того, що формуємо ці тісні дружні взаємини на міжнародному українсько-білорусько-польському рівні.