Sztuka

Projekty w obszarze sztuki na rzecz zbliżania ludzi:

Gleb Mihalouski, Natalia Zdanevich, Danil Zholobov, Irina Kazuseva i Vanda Tribotska w ich polsko – litewsko – białoruskim projekcie używają ciał i empatii do wspólnego tworzenia muzyki.

Vasia Korf i Yulia Sokolovska w białoruskiej wsi Dunajewo organizują dla społeczności lokalnej i dla gości z zewnątrz serię warsztatów z terapii artystycznej.

Anatasia Poletneva i Yaryna Sizyk promują tradycyjną ukraińską kulturę wśród osób, które taką promocją zajmują się zawodowo, np. Korpusów dyplomatycznych, organizując dla nich Szkołę Ukraińskiej Kultury.

Dominika Serzysko (Kraków, Polska), Siargey Makarevich (Hancewicze, Białoruś) i Sofia Angeljuk w Ukrainie odkrywają na nowo tkactwo jako sztukę wokół której gromadzą się społeczności. Intisar Al-Khurani i Maria Velko organizują serię spotkań dla kreatywnej młodzieży z Mariupola, z którą wspólnie z tworzą Etno-Pracownię.