Struktura programu

KROK 1
Pierwsze spotkania:
międzynarodowe, 7 dni, wybór jednego z trzech miejsc i tematów, organizowane w Polsce, Ukrainie i Białorusi. Uczestnicy poznają się, dyskutują na różnorodne tematy, podejmują praktyczne działania lokalne, wymyślają własny projekt.

KROK 2
Spotkania projektowe:
międzynarodowe, 7 dni, wybór jednej z dwóch dat i lokacji, praca nad pomysłem na projekt, pisanie wniosku, trening z zarządzania projektem.

KROK 3
Projekty uczestników:
10 miesięcy na realizację własnego pomysłu na projekt lokalny lub międzynarodowy, projekty przyczyniają się do wzmacniania solidarności i włączają członków lokalnych społeczności.

KROK 4
Mentoring:
każdy projekt jest wspierany przez przeszkolonego absolwenta z doświadczeniem projektowym, który konsultuje zespół.

KROK 5
Szkolenie 1, 2:
międzynarodowe, 3 dni, zdobycie konkretnych umiejętności pomagających w realizacji projektu, uczestnicy proponują temat, nieobowiązkowe, otwarte.

KROK 6
Webinarium 1, 2:
w 3 językach, szkolenie weekendowe nt. Konkretnych aspektów zarządzania projektem (PR, fundraising).

KROK 7
Wizyty sąsiedzkie:
uczestnicy odwiedzają się w organizacjach: krótkie staże w partnerskich organizacjach pozarządowych, doświadczenie zorganizowanej profesjonalnej działalności społecznej, maks. 7 dni.

KROK 8
Forum Sąsiedzkie:
międzynarodowe, 5 dni, ewaluacja projektów i działań, networking, możliwości dalszego działania.

KROK 9
Absolwenci i sieć partnerów:
po programie uczestnicy mogą dalej wspierać nas jako mentorzy, trenerzy lub kontynuować działania projektowe w sieci absolwentów lub w organizacjach partnerskich Sąsiadów 3.0.