Jak pracujemy?

Sąsiedzi 3.0 wspierają rozwój osobisty, zawodowy i zaangażowanie obywatelskie.

Pracujemy metodami edukacji poza-formalnej, ponieważ daje ona dużo możliwości uczenia się przez działanie i wpływu na to, czego się uczymy. Trenerzy Sąsiadów planują spotkania według aktualnych potrzeb i zainteresowań uczestników i na zasadach partnerskich – co oznacza, że na program można aktywnie wpływać.

Wierzymy w sens holistycznego uczenia się, czyli takiego, które angażuje umysł (zdobywanie wiedzy, analizowanie), serce (włączanie emocji, dyskusję o wartościach) i ręce (praktyczne działania, próbowanie nowego, eksperymentowanie).  

Nasi uczestnicy zdobywają konkretne kompetencje, a podkreślają zwłaszcza umiejętność pracy w zespole, komunikację w wielokulturowym środowisku, przedsiębiorczość i umiejętność inicjowania działań, analizy, zarządzania projektem, samodzielnego uczenia się i komunikowania w językach obcych. W programie oferujemy dużo wymiany i praktyki, zarówno na spotkaniach, jak i pomiędzy nimi – nieformalnych rozmowach, w czasie realizacji projektu.

Sugerowanym podejściem w realizacji projektów jest animacja społeczno-kulturalna jako dobry sposób pracy ze społecznością lokalną i na inicjowanie zmian. Bardziej niż umiejętności przywódcze rozwijamy wśród uczestników umiejętność aktywnego i uważnego słuchania, dokładnej diagnozy społecznej, odnajdowania istniejących zasobów, planowania trwałości własnych działań poprzez pomaganie wspólnotom w odkrywaniu ich potencjału i włączanie członków we wszystkie działania. Nasi uczestnicy zawsze pracują w zespołach i są otwarci na innych.

Bardzo ważne jest też w Sąsiadach umożliwianie uczestnikom wzajemnego poznawania się, także niezwiązanego z projektami. Uczą się oni języków sąsiadów, poznają różne perspektywy, dowiadują się nowości o codziennym życiu sąsiadów, zawiązują przyjaźnie często na całe życie. W rezultacie możemy pochwalić się silną międzynarodową siecią Polaków, Ukraińców i Białorusinów, którzy dobrze się znają i nie kierują się stereotypami.