Miejsce spotkań dla sąsiadów:

sieciujemy Polaków, Ukraińców i Białorusinów, którzy chcą się poznawać przez żywe spotkania i współpracę. Organizujemy wymiany międzynarodowe,wizyty studyjne oraz szkolenia dla zaangażowanych społecznie.