Wspieramy ludzi,

którzy tworzą bazę zaufania i współpracy w społecznościach lokalnych i sami podejmują działania na rzecz lokalnych zmian społecznych oraz sytuacji między Polską, Ukrainą i Białorusią. Realizujemy polsko – ukraińsko – białoruskie projekty i wzmacniamy kompetencje niezbędne do bycia aktywnymi obywatelami.