Kim jesteśmy?

Sąsiedzi 3.0 to program wzmacniający osoby i zespoły z Polski, Ukrainy i Białorusi, które inicjują i przeprowadzają zmiany społeczne na rzecz większej solidarności i zaangażowania obywatelskiego w tych trzech krajach. Do programu zapraszamy osoby, chcące rozwijać siebie i swoje otoczenie, na serię międzynarodowych spotkań, będących okazją do przygotowania, realizacji i ewaluacji własnych projektów. Działania trwają rok i bazują na następującym schemacie:

– pierwsze spotkania, będące mieszanką zajęć praktycznych i teoretycznych,
– spotkania projektowe,
– realizacja własnego projektu wraz z towarzyszącymi szkoleniami i webinariami,
– wydarzenie podsumowujące cały rok, mające charakter festiwalu zwane Forum Sąsiedzkim.

W trakcie realizacji projektów uczestnicy mogą się wzajemnie odwiedzać (dzięki możliwości wizyt sąsiedzkich) lub odbywać krótkie staże w organizacjach partnerskich. Uczestnicy, ich projekty oraz realizacja zamierzonych przez nich celów są wspierani przez mentorów – doświadczonych absolwentów programu. Wszystkie spotkania prowadzone są przez profesjonalnych trenerów edukacji poza-formalnej, zwanych także multiplikatorami.

Program opiera się na partnerstwie trzech organizacji – Stowarzyszenia Genius Loci – Duch Miejsca z Polski, Inshej Osvity z Ukrainy i Edukacji bez Granic z Białorusi. Sieć organizacji partnerskich jest nieustannie rozwijana.