Dlaczego robimy to, co robimy?

Wierzymy, że dobre relacje z innymi i silne więzi społeczne przyczyniają się do tego, że jednostki i wspólnoty czują się silniejsze i szczęśliwe.

Wierzymy w żywe demokracje tworzone przez codzienne zaangażowanie obywateli, którzy inicjują i organizują ludzi wokół siebie. Działamy na rzecz świata, gdzie każdy może wyrażać swoją kulturę i potrzeby i próbować je realizować wśród innych z pomocą rozmawiania, negocjowania, dialogu i empatii. Wspieramy odważnych, którzy myślą krytycznie, kwestionują status quo, szukają rozwiązań i organizują ludzi wokół siebie na rzecz wspólnego dobra.

Myślimy, że taki proces jest trudny i wymaga wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Organizujemy miejsce i czas do zdobywania takich doświadczeń.   

Wierzymy w końcu, że różnorodność ludzi w społeczności to siła. Chociaż często bywa trudno być z tymi, którzy myślą i działają inaczej niż my, to wierzymy, że rozmowy, próba zrozumienia się, budowania mostów i współpracy wzmacniają nas i nasze wspólnoty.

Wierzymy, że społeczeństwa naszych krajów potrzebują więcej solidarności z małej “s”. Jest to poczucie odpowiedzialności za decyzje i działania, poczucie bycia częścią większej całości, składającej się z ludzi, zwierząt, zmieniającego się środowiska. Solidarność to także postawa proaktywna, otwarta na różnorodność, myślenie poza schematami i wychodzenie do innych, którzy mogą wydawać się dziwni i groźni, bycie blisko tych, którzy są w potrzebie.

Chcemy odgrywać ważną rolę w pobudzaniu i wspieraniu żywych relacji między Polakami, Ukraińcami i Białorusinami, opartych na partnerstwie, otwartości, szczerości i dialogu także w sprawach trudnych. Odkrywanie tego, co nas łączy i tego, co nas dzieli wzmacnia nas. W Sąsiadach komunikujemy się we wszystkich czterech językach naszych krajów: po polsku, ukraińsku, białorusku i rosyjsku.  

Wierzymy w dobre relacje między sąsiadami na różnych poziomach – lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Podsumowując, wartościami stojącymi za programem są solidarność, aktywna postawa obywatelska, odpowiedzialność, różnorodność, demokracja, otwartość i krytyczne myślenie.