Animacja społeczeństw lokalnych

Projekty mające na celu animowanie społeczności lokalnych, wzmacnianie więzi międzyludzkich, stwarzanie okazji i miejsca dla spotkań sąsiadów,  wymiany i wspólnych działań:

Katarzyna Michalska i Patrycja Bulska wspólnie z mieszkańcami animują bytomską dzielnicę Rozbark, czyniąc z niej miejsce spotkań i wymiany dla sąsiadów.

Klara Wigier i Natalia Fiedorczuk łączą mamy z Milanówka pod Warszawą w Klubie Mam. Podobne działania prowadzą Elena Demidova i Dmitry Klimkovich w jednej z dzielnic Mińska.  

Jacqueline Horodyńska i Olga Rusinek pobudzają wymianę i bliskie relacje między studentami z Polski i z Ukrainy w Warszawie. Daniel Kiermut w beskidzkiej wsi Krzywa animuje jej mieszkańców, a Vanda Tribocka w Krakowie organizuje spotkania aktywnych cudzoziemców mieszkających w Krakowie i zachęca do wymiany oraz wspólnej realizacji pomysłów na działania społeczne w mieście.

Elena Kermash z Białorusi mobilizuje rowerzystów z Brześcia na rzecz polepszania infrastruktury i budowania ścieżek rowerowych.  

Aliaksey Piskun i Yulia Lisica w miejscowości Shabli w rejonie Wołożyńskim na Białorusi organizują Festiwal Sąsiedzki w Shabli.

Na ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego Julia Bolgak integruje członków spółdzielni mieszkaniowych w Mikołajowie i wspiera ich wspólne działania na rzecz poprawy jakości życia na blokowiskach. Podobnie działają Oleksyi Osaulenko i Stepan Semonov w Pawłohradzie na Ukrainie.

Bogdan Zelenyi współpracuje z rzemieślnikami z Żółkwi koło Lwowa, organizuje ich spotkania z przedstawicielami różnych sektorów, m.in. administracją publiczną i Radą Miasta Żółkiew w celu pobudzania rozwoju turystycznego miasta.  

Yaryna Samusevych i Alina Vysochyna pracują z siecią studentów w ukraińskich Sumach na granicy z Rosją, organizując serię spotkań animacyjnych na Ukraińskim Uniwersytecie Bankowym.

Hristina Bogoslavets i Vitalyi Hryniv w Nadwornej (Ukraina) organizują warsztaty i wydarzenia sieciujące na temat współpracy międzysektoralnej, zaangażowania obywatelskiego i pobudzania przedsiębiorczości dla młodzieży z regionu Iwano-Frankowskiego. Natalia Kalba animuje rodziny i dzieci ze wsi Vyshyi Lyubianki (rejon Tarnopolski) poprzez organizację serii zajęć pozaszkolnych i warsztatów.