O Sąsiadach 3.0

 • Sąsiedzi 3.0 to program wzmacniający osoby i zespoły z Polski, Ukrainy i Białorusi, które inicjują i przeprowadzają zmiany społeczne na rzecz większej solidarności i zaangażowania obywatelskiego w tych trzech krajach. Do programu zapraszamy osoby, chcące rozwijać siebie i swoje otoczenie, na serię międzynarodowych spotkań, będących okazją do przygotowania, realizacji i ewaluacji własnych projektów. W trakcie realizacji projektów uczestnicy mogą się wzajemnie odwiedzać (dzięki możliwości wizyt sąsiedzkich) lub odbywać krótkie staże w organizacjach partnerskich.

  By dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

  Kim jesteśmy? Kim jesteśmy?
 • Koordynacja programu 3.0 jest odpowiedzialna za logistykę, prowadzenie finansów oraz administracji, jak i współtworzenie treści programu.

  Czteroosobowy zespół koordynacji należy do międzynarodowego projektu Dialogue for Change.

  Koordynacja Koordynacja
 • Trenerzy i eksperci pracujący dla programu Sąsiedzi 3.0, są związani z naszymi organizacjami partnerskimi i pochodzą z międzynarodowych grup trenerskich takich jak: Theodor-Heuss-Kolleg oraz Insha Osvita. Jesteśmy również otwarci na współpracę z trenerami i ekspertami pochodzącymi z innych organizacji.

  Trenerzy i eksperci Trenerzy i eksperci
 • Masz ochotę wesprzeć nasz program?

  Pisz śmiało do Marty Gawinek-Dagargulii: marta.gawinek@sasiedzi3.org

  Wsparcie rozumiane jest tutaj we wszystkich możliwych kontekstach, nie tylko finansowym, ale i umysłowym, takim jak dzielenie się ekspertyzą, wymiana partnerska, networking itp.

  Wesprzyj nas Wesprzyj nas
 • Sąsiedzi 3.0 to program stworzony i koordynowany przez następujące organizacje partnerskie:

  Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca z Polski,

  organizację Insha Osvita z Ukrainy

  i stowarzyszenie Edukacja bez Granic z Białorusi.

  Program jest realizowany i finansowany w ramach projektu Dialogue for Change

  oraz współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

  Partnerzy Partnerzy
 • Wierzymy, że dobre relacje z innymi i silne więzi społeczne przyczyniają się do tego, że jednostki i wspólnoty czują się silniejsze i szczęśliwe.

  Wierzymy w żywe demokracje tworzone przez codzienne zaangażowanie obywateli, którzy inicjują i organizują ludzi wokół siebie. Działamy na rzecz świata, gdzie każdy może wyrażać swoją kulturę i swoje potrzeby, które może próbować realizować wśród innych za pomocą negocjowania, dialogu i empatii. Wspieramy odważnych, którzy myślą krytycznie, kwestionują status quo i szukają rozwiązań na rzecz wspólnego dobra.

  Myślimy, że taki proces jest trudny i wymaga wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia. Organizujemy miejsce i czas do zdobywania takich doświadczeń.   

  Nasza filozofia i misja Nasza filozofia i misja
 • Możemy pochwalić się silną międzynarodową siecią Polaków, Ukraińców i Białorusinów, którzy dobrze się znają i nie kierują się stereotypami.

  Network Network
 • Mentorzy to doświadczeni absolwenci programu, którzy wspierają naszych uczestników podczas realizacji inicjatyw na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym.

  Mentorzy Mentorzy
 • Po zakończeniu programu nasi uczestnicy automatycznie stają się częścią międzynarodowych sieci absolwenckich programu Theodor-Heuss-Kolleg oraz stowarzyszenia MitOst. W ramach działalności wspomnianej organizacji, absolwenci Sąsiadów 3.0 mogą starać się o wsparcie dla swoich projektów oraz uczestniczyć w innych programach.

  Absolwenci Absolwenci
 • MARTA GAWINEK-DAGARGULIA (POLSKA)
  marta.gawinek@sasiedzi3.org 

  KATARZYNA DOROTA (POLSKA)
  katarzyna.dorota[at]sasiedzi3.org

  OLEXANDR MOSKOVCHUK (UKRAINA)
  olexandr.moskovchuk[at]susidy3.org

  YULIYA ZANEMONSKAYA (BIAŁORUŚ)
  yuliya.zanemonskaya[at]sosedi3.org

  Kontakt Kontakt
 • Nabór został ogłoszony w lutym 2016 roku i trwał miesiąc. Otrzymaliśmy 642 zgłoszenia z trzech krajów, 464 z Ukrainy, 108 z Białorusi i 70 z Polski. Przy wyborze braliśmy pod uwagę motywację, chęć pracy w społeczności lokalnej, różnorodność regionalną, predyspozycje samych kandydatów oraz równowagę płci.

  Więcej o naborze na lata 2016/2017 tutaj.

  Nabór Nabór
 • Uczestnicy Sąsiadów 3.0 w latach 2016/2017 realizują 33 projekty, z czego 15 na Ukrainie, 11 w Polsce i 7 na Białorusi. W każdym kraju odpowiednio po trzy projekty mają charakter międzynarodowy.

  Szczegółowy opis inicjatyw tutaj.

  Projekty uczestników Projekty uczestników
 • Sąsiedzi 3.0 wyrastają z Pracowni Aktywności Obywatelskiej, programu poza-formalnej edukacji obywatelskiej dla młodzieży w wieku 18-25 z Polski, Ukrainy i Białorusi, która aktywnie działa w swoich społecznościach lokalnych. Pracownia została stworzona na Ukrainie w 2008 roku przez Alonę Karavai i Ivannę Chupak, a następnie poszerzona o współpracę z Polską (koordynacja: Magda Lapshin) i Białorusią (Edukacja bez Granic). W ramach Pracowni powstała sieć trenerów, mentorów, absolwentów, a także materiały edukacyjne oraz międzynarodowy “know-how”, z którego korzystamy w naszym programie.

  Historia w pigułce Historia w pigułce
 • Kliknij tutaj, by poznać strukturę programu.

  Struktura programu Struktura programu